Välkommen till Musik vid Siljan – Vänföreningen

Musikfestivalen Musik vid Siljan upphörde 2019, efter 50 år som en av landets äldsta (och största) musikfestivaler. Men musiken runt Siljan finns kvar, och den klassiska ”vecka 27” genomförs under nya former! (Se V27 – Musikvecka vid Siljan.)

Nu fortsätter Vänföreningen Musik vid Siljan att stödja ett aktivt musikliv i Siljansbygden med genre- och arrangörsbredd. Vi vill utveckla och förvalta Musik vid Siljans starka varumärke – till nytta för många musiker, arrangörer, föreningar, organisationer och företag och publik.

Främst sker detta genom stipendier till ungdomar som en uppmuntran för att satsa på bl a musikstudier, men även genom stödja kurser för barn och ungdomar. Vänföreningens Låtspelskurs, som genomförts under många år under ledning av Margaretha Mattson  fortsätter, nu i Boda Hembygdsförenings regi.
(Se V27 – Musikvecka vid Siljan)

Medel till stipendier samlas in via Musik vid Siljanfonden och genom medlemmar och donationer, och Vänföreningen välkomnar alla initiativ, och allt engagemang för att utveckla musiken och kulturen i Siljansbygden!

Bli medlem i Vänföreningen Musik vid Siljan, bidra till Musik vid Siljansfonden och delta som medverkande eller publik vid arrangemangen, främst under den klassiska vecka27. (Se  Musikstipendier och Om oss.)