Om oss

Vänföreningen vill!

Stimulera och verka för ett aktivt musikliv med genre- och arrangörsbredd i Siljansbygden. Stödja och främja barns och ungdomars musikutveckling genom stipendier, kurser mm. Bidra till opinionsbildning, information och engagemang för ett aktivt musikliv i Siljansbygden. Samverka med musikarrangörer, musik- och kulturföreningar m. fl i Siljansbygden.

Föreningen ska!

 • Informera medlemmar och övriga intresserade om musik- och kulturaktiviteter i Siljansbygden.
 • Inbjuda till medlemsträffar och konserter och andra musikaktiviteter i Siljansbygden
 • Skaffa medel till Stipendiefonden Musik vid Siljan, och varje år
 • Utdela stipendier till unga musiker.
 • Förvalta varumärket Musik vid Siljan, och dotterbolaget Musik vid Siljan AB.

 

Föreningen är!

Vänföreningen är en fristående ideell medlemsförening, byggd på medlemsengagemang och samverkan med andra som också vill utveckla ett aktivt musikliv i Siljansbygden.

Bli medlem

– bidra till barns- och ungdomars musikframtid, och ett aktivt musikliv vid Siljan!

Medlemsavgiften i Musik vid Siljan Vänföreningen är 225 kr för en person och 350 kr för par.
Avgiften betalas till bankgiro 5649-1707. Glöm inte att ange namn, postadress och e-postadress! (OBS! Medlems- och arrangemangsinformation skickas via e-post!)

Fjärilen – ett medlemsblad

Redan från Musik vid Siljans start 1969 var fjärilen en symbol för Musik vid Siljan och ett varumärke för festivalen. Medlemsbladet utkommer ett par gånger per år med information, framför allt om vad som är på gång inom musiken runt Siljan.

Det senaste bladet är från 2023 – Läs det här > (PDF)

 

Arkiv

 

Styrelse

Nuvarande styrelse består av:

 • Sara Jons Rättvik, ordförande
 • Margaretha Mattsson Orsa, vice ordf
 • Karin Berggren, Falun
 • Gunnar Brandin, Boda Kyrkby
 • Catharina Eliasson, Rättvik
 • Britta Jonsson, Boda Kyrkby

Kontakta Musik vid Siljan
Sara Jons, 070 654 10 09, info@musikvidsiljan.se