Jubileumsveckan 2019

Så var då årets musikvecka till ända och får läggas till raden av musikveckor under 50-åriga Musik vid Siljans historia.

Avsikten var att genomföra jubileumsveckan utan så mycket pompa och ståt men däremot med en särskild satsning på några konserter och en intensifierad marknadsföring av hela veckans program.

Styrelsen för Musik vid Siljans Vänförening vill rikta ett varmt tack till alla arrangörer och ideellt arbetande funktionärer som genomfört konserter, kurser och danser som lockat publik och deltagare i stora skaror. Övriga samarbetspartners är också värda att uppmärksammas.

Tack till alla fantastiska artister som publiken kunnat möta i konsertsalar, kyrkor, hembygdsgårdar etc. Tack också till alla er besökare som valt att söka musikaliska upplevelser under vår musikvecka.

Styrelsen för Musik vid Siljans Vänförening vill tacka för all uppmuntran och beröm som kommit oss till del inför och under veckan. Vänföreningen har arbetat helt ideellt, och i år utan samhällsstöd, med programsammansättning, samordning och marknadsföring. Dessutom på egen hand eller i samarbete arrangerat låtspelskurs för barn och ungdom och fyra konserter, bl a de båda i Leksands kyrka. Såväl konserten med Dalasinfoniettan och Sofia Karlsson som konserten med Lill Lindfors, Gustaf Sjökvists Kammarkör och Anders Ekdahls trio blev stora publikframgångar och mycket fina musikaliska upplevelser. De positiva reaktioner vi mött känns gott och visar att det från många håll finns ett stort intresse för musik och kultur i Siljansbygden, även från övriga delar av landet. Många har nog förstått att det sannolikt var sista gången musikveckan genomfördes av Vänföreningen under paraplyet Musik vid Siljan, även om mycket av musiken sannolikt kommer att finnas kvar men under eget namn och i andra former. Framtiden för begreppet Musik vid Siljan och Vänföreningen är oklar och föremål för diskussion. Arbetet med att stödja barns och ungdomars eget musicerande genom stipendier och kurser känns dock extra angeläget. Vi återkommer i frågan.

Med önskan om en fortsatt härlig sommar!

Styrelsen för Musik vid Siljans Vänförening